Zmysł wzroku i wyraźne widzenie na każdą odległość są ważnymi elementami definiującymi komfort naszego życia. Osłabienie ostrości widzenia u osób w wieku 40+ powoduje coraz większe ograniczenia w percepcji otaczającego świata i aktywnego w nim funkcjonowania. Najnowsza wiedza medyczno-optyczna i technologia oferują skuteczny i bardzo wygodny sposób rozwiązania tych zmian – okularowe soczewki progresywne multiDIOP.
Warto pamiętać, że dla przywrócenia dobrego widzenia w każdych warunkach, kluczowe znaczenie ma kilka czynników: uświadomienie sobie dyskomfortu widzenia, przeprowadzenie dokładnego badania wzroku, prawidłowy dobór soczewek progresywnych do zdiagnozowanego stopnia osłabienia widzenia i wady wzroku, dopasowanie odpowiedniej oprawy okularowej i precyzyjny montaż szkieł w oprawie.

Wysokiej klasy specjaliści salonów Diamentowy Optyk oferują profesjonalne, zindywidualizowane usługi oraz produkowane w japońskiej technologii okularowe soczewki progresywne multiDIOP, których celem jest przywrócenie nieograniczonej perspektywy widzenia i związanego z tym komfortu życia.